Misyonumuz
UTAD , amacı "tüm insanların yararına ulusal ve uluslararası düzeyde tiyatro, performans ve drama çalışmalarını teşvik etmek" olan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Türkiye'de ve dünyada tiyatro ve drama ile onların farklı tarihleri, metodolojileri, estetiği, gelenekleri, edebiyatları ve performansları ile kültürel bağlamları içerisinde ilgilenen herkes için bir buluşma noktası olmak Türk ve Türk tiyatrosunun tarihi ve tekniği üzerine araştırmaları teşvik etmek Akademisyenler, uygulayıcılar ve toplum arasındaki iletişimi geliştirmek Entelektüel ve sanatsal bir platform oluşturarak tiyatro ve performansla ilgili disiplinler hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarmak Tiyatro aracılığıyla karşılıklı anlayış ve eğitimi teşvik etmek Tiyatro ile ilgilenen herkesin tiyatro araştırmaları ve uygulamalarını paylaşabileceği sıcak (kapsayıcı) bir ortam oluşturmak Tiyatro ve sanatın; insanları ülkemizde ve dünyada aktif bireyler ve değişim yaratıcıları olmaları için birbirine bağlamak, geliştirmek, dönüştürmek ve güçlendirmek konularındaki benzersiz gücünü geliştirmek ve çeşitlendirmek Ülke çapında deneyimleri, sorunları, başarıları ve tiyatro sevgisini paylaşmak için çeşitli fırsatlar sunmak Tiyatro ve performans üzerine hem yurtiçinde hem de yurtdışında güncel bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve yürütmek Toplumun tiyatroyla etkileşimini artırmak; sosyal uyum yaratmak ve insanların kendi yaşamları ve kültürel uygulamaları üzerindeki etkisini artırmak Tanınmış tiyatro grupları ve organizasyonları ile ulusal ve uluslararası işbirliği kurmak Yeni bilgi üreten yenilikçi araştırma projelerini kolaylaştırmak, paylaşmak ve geliştirmek Geçmiş ve günümüzdeki Türk ve dünya tiyatro pratiğine yönelik araştırmaları teşvik etmek Nerede yapılırsa yapılsın tiyatronun prodüksiyonu ve algılanmasının ulusal, uluslararası ve küresel bağlamlarını keşfetmek TSTR'ye fon sağlamak ve araştırma ve geliştirmeyi desteklemek için gelir elde etmek
ANA SAYFA