Kadromuz
ANA SAYFA
Başkan Önder ÇAKIRTAŞ, Bingöl Üniversitesi ondercakirtas@bingol.edu.tr
Başkan Yardımcısı İlker ÖZÇELİK, Süleyman Demirel Üniversitesi ilkerozcelik@sdu.edu.tr
Başkan Yardımcısı Yasin ÇETİN, Yeni Yüzyıl Üniversitesi dryasincetin@gmail.com
Uluslararası İşbirliği ve Koordinasyon Murat ÖĞÜTÇÜ, Adıyaman Üniversitesi mogutcu@adiyaman.edu.tr
Konferans ve Ödül Belgin BAĞIRLAR, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi belgin.bagirlar@adu.edu.tr
Sekreter Adnan AYDINTÜRK, Bingöl Üniversitesi aaydinturk@bingol.edu.tr
Yayınlar Z. Gizem YILMAZ , Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi zumregizem.yilmaz@asbu.edu.tr
Çeviri ve Yayın Baskı Ömer Aytaç AYKAÇ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi aytaco@yyu.edu.tr