Değerlerimiz
Tiyatro araştırmaları ve uygulamalarının mevcut durumuna uygun olarak, topluluğumuzun tüm faaliyetlerini destekleyen ve hedeflerimizi karşılamada bize rehberlik eden beş temel değere sahibiz. Sürekli Öğrenme ve Büyüme: Olumlu değişimi benimsiyoruz. İşleri daha iyi yapmanın yeni yollarını keşfetmek için UTAD'nin dışına çıkıyoruz. Risk alıyoruz ve hem başarıları hem de başarısızlıkları alınan derslere dönüştürüyoruz. Özveri, onur ve saygı gerektiren yaratıcı ve şefkatli bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz ve topluluğumuzun bilimsel, sanatsal ve idari açılardan standartlaştırılmış bir mükemmellik seviyesinde olması için çalışıyoruz. İlham ve Dönüşüm: Tiyatronun hayatları ve dünyayı değiştirdiğine inanıyoruz. Tiyatro araştırmaları ve uygulamaları yoluyla olumlu değişimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Farklı bakış açılarını öne çıkarıp sahiplenerek ve büyüme ve bağlantı kurma imkânları sağlayarak tiyatro araştırmacılarını ve uygulayıcılarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Temsiliyet ve Çok Renklilik: Farklı insanlardan, uygulamalardan ve fikirlerden kısacası farklılıklardan oluşan bir topluluğu destekliyoruz. Dünyayı güçlendiren ve zenginleştiren açık ve güçlü iletişim ve önyargısız bir anlayış için çalışıyoruz. Tıpkı hayatta olduğu gibi, tiyatroda da çeşitliliğin daha ilgi çekici ve canlı bir bütünü ortaya çıkarırken aynı zamanda her bir parçanın daha derin bir şekilde anlaşılmasını ve değerinin bilinmesini sağladığına inanıyoruz. İşbirliği: En iyi fikirlerin, performansların ve sonuçların yönetmen, oyuncu, yazar, tasarımcı ve izleyici arasındaki anlamlı fikir ve bakış açılarının bir araya gelmesiyle ortaya çıktığına inanıyoruz. Bu nedenle, derneğimiz içinde bir işbirliği ortamı oluşturmaya ve bunu korumaya çalışıyoruz, ayrıca başkalarıyla işbirliği içinde çalışma fırsatlarını arıyoruz. Küresel ölçekte etkisi olan ulusal ve uluslararası tiyatroya odaklanarak tiyatro dünyasında önemli bir ses olmayı hedefliyoruz. Eşitliği, Çeşitliliği, Kapsayıcılığı ve Erişilebilirliği Teşvik: Derneğimizin tamamında bireyselliğe önem veriyor ve çeşitliliğe saygı duyuyoruz. Mükemmellik için çalışıyoruz ve farklılıklarımızın bizi daha güçlü kıldığına inanıyoruz. Bu nedenle, ırk, cinsiyet, yetenek ve ekonomiye dayalı olanlar da dâhil olmak üzere tiyatroya katılma, öğrenme ve tiyatro yapmanın önündeki tüm engelleri yıkmak için titizlikle çalışıyoruz. Bütün bunların sonucunda çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve erişilebilirliği teşvik etmeye ve desteklemeye çalışıyoruz. Kendini tiyatroya adamış bir kuruluş olarak, farklılıkları benimsemenin sadece hayatlarımızı sürdürmek için değil, geliştirmek için de şart olduğuna inanıyoruz.
ANA SAYFA